Telemuzeum

Kolekcjonerzy telekomunikacji

Prezentujemy Państwu stronę o niezwykłych ludziach telekomunikacji, którzy część swojego życia poświęcili dla pasji kolekcjonowania historycznych już urządzeń służących do zapewnienia łączności. Chcemy przedstawić ich trud i starania, by zachować dla kolejnych generacji przekaz o początkach komunikowania się ludzi za pomocą urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jak następowała ich miniaturyzacja, rozwój techniczny i standaryzacja, aż do postaci takiej, z jakiej obecnie na co dzień korzystamy.

Na tej stronie chcemy zaprezentować sylwetki kolekcjonerów oraz posiadane przez nich zbiory, które często były przekazywane w ich rodzinie z pokolenia na pokolenie, wraz z pasją do historii telekomunikacji. Dla nich zwykłe z pozoru urządzenia posiadają wielką wartość historyczną i poznawczą, a często i emocjonalną, pochodzącą z osobistych doświadczeń lub pracy zawodowej. Wśród prezentowanych osób są także kustosze przechowujący zbiory odziedziczone po innych kolekcjonerach lub autorzy ciekawych zdjęć unikatowych urządzeń.

Przedstawiane tu osoby pracują lub pracowały w różnych, najczęściej związanych z telekomunikacją firmach, instytucjach i urzędach. Z kilkoma z nich mamy przyjemność obecnie pracować razem w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Nasz pomysł na prezentację ich tele-pasji ewoluował od początkowo prostej wirtualnej galerii ze zdjęciami eksponatów, aż do projektu strony informacyjnej o kolekcjonerach przedmiotów związanych z techniczną realizacją łączności i najcenniejszych zgromadzonych eksponatów. Dzięki prezentacji licznych przedmiotów będzie można odkryć nie tylko urok sprzętów, którymi posługiwaliśmy  się w przeszłości, ale poznamy również historię właścicieli tych niezwykłych kolekcji.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu, który chcemy stale rozbudowywać i wzbogacać o nowe zbiory następnych kolekcjonerów. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa umożliwi Państwu poszerzenie wiedzy o historii urządzeń i rynku telekomunikacyjnego. A może także zachęci nowe osoby do podjęcia tak pasjonującego hobby i utworzenia własnych kolekcji?

Zachęcamy także do współpracy osoby, które chciałyby podzielić się z gośćmi naszej strony internetowej również swoimi kolekcjami.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Anna Streżyńska
 
 luty, 2009 r.
 
 
                                                                                                 
                                                             Zobacz kolekcje    Poczytaj telehistorie